srcset=
حقوق

نویسنده: دکتر فردین مرادخانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه بوعلی سینای همدان

دانش حقوق دانشی جدیدالتاسیس است و کمتر از سه سده از تاسیس آن می‌گذرد. البته از قرن دوازدهم و تاسیس دانشگاه در  غرب، حقوق به عنوان یک رشته دانشگاهی تدریس می شد، اما آنچه تدریس می شد را نمی توان دانش حقوق به معنای مدرن و حقوق به عنوان یک دانش و معرفت دانست. در حقیقت در آنجا بیشتر متخصصان حقوق روم و حقوق کلیسایی به تدریس مشغول بودند و هنوز چارچوب های حقوق مدرن و شاخه های این دانش و مفاهیم آن شکل نگرفته بود. رشته حقوق با علوم انسانی و علوم اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد و حقوق را جزیی از علوم انسانی و اجتماعی دانسته اند. از این رو برای فهم این دانش و تاریخ تاسیس آن نمی توان به تبار شناسی علوم انسانی و اجتماعی در عصر جدید بی توجه بود. از زمان تاسیس حقوق مدرن تا به امروز این دانش تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است و بارها حدود و ثغور و وظایف آن و رابطه آن با سایر علوم مورد بحث و بررسی و بازنگری قرار گرفته است.

 دسترسی :
برای مشاهده این بخش باید وارد حساب کاربری خود شوید و اشتراک ویژه خریداری کنید.