درباره ما

مؤسسه میقات بستری برای اندیشه و گفتگوست. در بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای مستقل آموزشی و پژوهشی متعددی برای جبران کمبودهای نظام رسمی آموزش تأسیس شده است. این نهادها علاوه بر پوشش ضعف ها و کمبودهای دانشگاهی، به تکثر سلیقه های علمی احترام می گذارد و به شکوفایی استعدادهای مختلف علمی کمک می نماید.در همین راستا جمعی از دانشجویان که سابقه تحصیل تا دروس خارج حوزوی را نیز داشتند، به صورتی خودجوش و با مشورت اساتید مطرح علوم انسانی به طراحی و برگزاری دوره ای آموزشی در علوم انسانی همت گماردند. در نهایت و پس از انجام تبلیغات، از میان 240 متقاضی از دانشجویان علوم انسانی دانشگاه های برتر دولتی شهر تهران، طی فرایند مصاحبه 40 نفر که یک جمع نخبگانی مستعد را تشکیل می دادند، انتخاب شدند. و در سه سال گذشته بیش از 300 جلسه آموزشی در موضوعات مختلف فلسفه، علوم انسانی و سنت ایرانی-اسلامی برای ایشان برگزار گردید. در این فرایند از اساتید معزز و مطرح کشوری بهره بردیم؛ اساتیدی همچون آقایان: محمدتقی چاوشی، مهدی بنایی، محمدتقی شاهد طباطبایی، داوود فیرحی، مجید معارف، سیدجمال الدین میرشرف الدین، جواد شمس و عطاءالله بیگدلی. از مهرماه سال 98 نیز فعالیت های پژوهشی، در دو کارگروه مسائل بنیادین علوم انسانی و مسائل اجتماعی، نیز به کارهای مؤسسه اضافه شد. ما معتقدیم علوم انسانی در کشور ایران با چالش های متعددی روبروست؛ از نگاه جزیره ای و جزئی به علوم انسانی گرفته تا بی نسبتی آموزش ها و پژوهش های موجود. گاهی در زندان انتزاعات و در اتاق های بسته به پژوهش پرداختیم و گاهی با رویکردهای منسوخ پوزیتویستی و غافل از چارچوب های معرفتی مناسب مسائل کشورمان. مقالات صرفا به پله ای برای ارتقاء اداری دانشجویان و اساتید تبدیل شده اند. دانشجویان به انباری از اطلاعات تبدیل شده اند که توانایی اجتهاد و نوآوری در علوم انسانی را پیدا نمی-کنند. مجموعه این اتفاقات شادابی را از محیط های علمی گرفته است. ما با آسیب شناسی فضای آموزشی موجود در کشور، تلاش کردیم بستری متفاوت برای آموزش و پژوهش دانشجویان فراهم آوریم. در این مسیر همان طور که سقراط متذکر شده، سه شرط اساسی را در فرایند آموزشی مدنظر قرار داده ایم: دوستی، برابری و حضور. در این مدت و در میانه فرایند آموزش متقاضیان بسیاری خواهان حضور در کلاس های مجموعه بودند که این امکان به دلایل مختلفی برای تمام متقاضیان فراهم نبود؛ لذا در جهت دموکراتیزه کردن آموزش و برقراری امکان یادگیری برای تمام دوستداران دانش در همه جای ایران، بر آن شدیم تا سایتی طراحی نماییم و به وسیله آن به اهداف مذکور دست یابیم. در این سایت ما علاوه بر درس گفتارها و یادداشت-های مختلف علوم انسانی، فضایی را برای آموزش و پژوهش در رشته های مختلف علوم انسانی ایجاد خواهیم نمود. همچنین مصاحبه و گفتگو با صاحب نظران علوم انسانی با موضوع محوری «توسعه و علوم انسانی در ایران» نیز در دستور کار قرار دارد. با این امید که مجموعه این فعالیت ها، گام کوچکی در اعتلا و پیشرفت فرهنگ علمی کشور عزیزمان ایران باشد.

سینا شیخی
مدیر مؤسسه میقات